#2133
Bahar Butur
Katılımcı

Yönetim tarihi 4 temel dönem halinde incelenir.
-Klasik Dönem
-Neo Klasik Dönem
-Modern Dönem
-Post Modern Dönem
Klasik Dönem;1980’lerde Amerika harekatının (buharlı makinanın icatı ile başlayan Sanayi Devriminin başlaması ) başlıyor.Fabrikada insanlar çalışır iken aynı zamandada iş makinaları devreye giriyor.1900’lerin başlarında halk Fordist (seri üretim) üretim başlıyor.Klasik dönemi 3 yönetim biçimi oluşturuyor.
-Bilimsel Yönetim (F.Taylor)
-Yönetsel Kuram (H.Fayol)
-Bürokrasi (M.Feber)
Bilimsel Yönetim;Taylor işçi sınıfına önem veriyor.İşçiyi bir köle olarak değil üreten kişi olarak benimsenmesi gerektiğini savunuyor.İşçi işi yaparken en kolay,sağlıklı ve en önemlisi verimli biçimde yapması gerektiğini savunuyor.Motive ederek (maddi anlamda vb.).Fabrikada çalışan işçilerin sabit bir alanda uzmanlaşıp eğitilmesi gerektiğini savunuyor.
Yönetsel Kuram;Fayol Taylor’a göre işçinin değilde yönetici hizmetlerinin uzmanlaşmasını savunuyor.Yönetimde bütünleşmeyi;planlama,örgütleme,emretme,koordine etmek ve kontrol olarak 5’e ayırmıştır.