#2134
dinar demir
Katılımcı

Yönetsel düşünce gelişiminde 3 tur model bulunur. Bunlar,
1. Klasik örgüt teorisi
2. Neo klasik yönetim teorileri
3. Çağdaş yönetim teorileri
KLASİK YONETIM YAKLASIMINDA, bilimsel, yönetim ilkeleri ve bürokrasi yaklaşımlarından yararlanılmıştır.
1. Bilimsel yönetim kurucusu F.Taylor dur. Taylor çalışanları ekonomik acıdan ele alınmasına karşıdır. Çalışanları bir işi yapabilecek düzeye ulaştıracak yöntemler kullanmasını savunur. Bu kuram Taylorizm olarak da bilinir. Bireysellikten uzak gruplar halinde çalışmalar yapmasından yanadır. Is birliğine dayalı çalışma ortamları oluşmalıdır. Sıradan çalışmalar yerine bilimsel alanlara yoğunlaşması gerektiğine inanır. En önemlisi isçilerin verimliliğini artıracak motivasyon çalışmaları yürütülmeli ancak bu motivasyondan kasıt sadece parasal olarak algılanmamalıdır. Bir ise dair uygulanacak tüm basamaklar yerine getirilmelidir. Örneğin bir konu önce tasarlanarak uygulamalı daha sonra amacına ulaşıp ulaşmadığına dair kontroller sağlanmalıdır. Bireysellikten uzak grup dinamikliği sağlanmalıdır. Bunun için çalışanların ise girerken bile bilimsel yöntemler kullanılarak alınması gerektiği savunulur.
2. Yönetim Süreci savunucusu Henry Fayol dur. Fayol Taylor un aksine çalışanların değil yöneticilik hizmetlerinin uzmanlık gerektiğini savunur ve başarılı bir işletme için yerine getirilmesi gereken teknik, ticari, malı, güvenlik, muhasebe ve yönetim basamakları bulunur . Yönetim butunlulugunu sağlayan planlama, örgütleme, emretme, koordinasyon ve kontrollerin sağlanması gerekir.
3. Bürokrasi yaklaşımı savunucusu Max Weber die. Bürokrasi iktidarı ifade eder. Yönetimi kendi yararına kullanan gruptur. Bu kuramda karizmatik, yasal gelenekse güç kaynakları bulunur. Geleneksel alanda otoriteyi elinde tutan efendiler vardır. Kanunlara değil efendilere itaat edilir. Verilen emirlerde geleneklere uygun olmalıdır. Yasal alanda, otorite akılcı ilkelere göre oluşur . Kânun üstünlüğüne olan inanç vardır. Karizmatik alanda ise otorite elinde olan kişinin özelliklerinden çok kendilerine olan bağlılığına önem verilmektedir.. Bürokrasi de yönetim kurallara göre düzenlenir. Verilen yetkiler sınırlıdır.