#2135
Miray Nur Güven
Katılımcı

Klasik dönem 1880 yıllarından Amerika’da ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi ile büyük gelişmeler ortaya çıkmıştır.
Klasik yönetim üç şekilde ayrılmaktadır :
1-Bilimsel Yönetim veya Taylorculuk :
En etkili kişi F.Taylordur. Taylorun “Bilimsel Yönetim İlkeleri” adlı eseri ile
ortaya konmuş bir üretim yöntemidir. Amaç bireylerin ulaşabilecekleri en yüksek verimlilik ve refah düzeyine ulaştırmaktır.
Taylor bir işçiyi bir köle değil bir üreten kişi olarak benimsenmesi gerektiğini savunmuştur.
2-Yönetsel Kuram:
Henri Fayol tarafından geliştirilmiştir. Etkili bir yönetim için yöneticilere ayrıntılı kılavuzlar sunar.
Fayol’da Taylor gibi işçilerin eylemlerini analiz ederek verimliliği artırmaya çalışmıştır. İşletmelerin altı faaliyeti olduğunu
ve başarı için teknik, ticari, finansal, güvenlik, muhasebe ve yönetim faaliyetlerine özen gösterilmesini önermiştir.
3-Bürokratik Yönetim:
Bu fikiri ortaya atan Max Weberdir. Yönetimde sosyolojik yaklaşım benimsenmiştir. Weber işlerin açık kurallar ile yapılandırılarak
hiyerarşik bir şekilde yerine getirilmesi tarftarındadır. Bürokrasi örgütleri kurmanın en etkili ve rasyonel yolu olarak görmüştür.