#2137
Fadime AYDIN
Katılımcı

Yönetim; bir amacı gerçekleştirmek için bir araya getirilmiş insanları örgütleme,eyleme geçirme,sevk ve idaredir.En az 2 kişinin olduğu yerde yönetim olur.
Yönetsel Düşüncenin Gelişimi 4 Temel dönemde incelenir:
1-Klasik Dönem (1880-1930)
2-Neo-Klasik Dönem (1930-1950)
3-Modern Dönem (1950-1970)
4-Post Modern Dönem (1970-Günümüz)
Klasik Dönemin ortaya çıkmasının en büyük nedenleri buharlı makinenin icadı ve sanayi devrimidir.1900 lerin başlarında Amerika’da FORD ilk kez seri üretime geçmiştir.Buna Forbist üretimde denir.Bu dönemde çok sayıda insan çok sayıda üretim yapmak zorundadır.
Klasik Yönetim Kuramı 3’e ayrılır:
A-Bilimsel Yönetim Yaklaşımı (F. Taylor)
Amacı her yönden verimliliği arttırmaktır.Verimsizliği kaldırıp verimliliği arttırmaktır.İşin en verimli yolunu arar.Birimlere ayrılıp o konuda uzmanlaştırır , mekanikleştirir.Eğitim çalışanlara verilir.
B-Yönetsel Kuram (H. Fayol)
Yöneticilerin uzmanlaşması gerektiğini savunur.
İşletme eylemleri vardır ve kontrol edilmelidir.
İşletmecilik Eylemleri: Teknik, Ticari, Mali, Güvenlik, Muhasebe, Yönetim
Yönetim Bütünlüğü için ise ;planlama ,örgütleme ,emretme ,koordinasyon ,kontrol süreçleri vardır.
C-Bürokrasi Yaklaşımı (M. Weber)