#2139
ayşegül civan
Katılımcı

Yönetim, önceden belirlenmiş amaçları ve gerçekleştirecek işleri yapmak için bir araya getirilen insanları örgütleyip eyleme geçirme sürecidir. en az 2 kişi olmalıdır.
Yönetsel düşünce gelişimi 4 dönemde incelenir.
– Klasik dönem
– Neo-klasik dönem
– Modern dönem
– Post modern dönem
Klasik dönemin ortaya çıkmasındaki en etkili nedeni sanayi devrimin gerçekleşmesi ve bununla birlikte buharlı makinelerin icadı olmuştur.
BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI (F.W.TAYLOR)
Taylorizm olarak da adlandırılan bilimsel yönetim ilkeleri iş yerinde rast gele bir çalışma düzeninden ziyade çalışmanın bilimsel yöntemlerle olmalıdır. İşler bölümlere ayrılmalı ve çalışanlar o alanda uzmanlaşmalıdır. Çalışanlar bilimsel yönetim ilkelerine göre eğitilmeli ve işe alınacak yeni elemanı seçerken bilimsel yönetim ilkelerine göre seçilmesi gerektiğini söyler.
YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMIN (H. FAYOL)
Taylor çalışanların uzmanlaşması gerektiğini vurgularken, fayol daha çok yöneticilik hizmetinin uzmanlık getirdiğini vurgulamıştır. Fayol’a göre başarılı bir işletme için 6 eylemin yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;
1=TEKNİK
2=TİCARİ
3=MALİ
4=GÜVENLİK
5=MUHASEBE
6=YÖNETİM
Yönetim süreçleri ise şu şekildedir;
1=PLANLAMA
2=ÖRGÜTLEME
3=EMRETME
4=KOORDİNASYON
5=KONTROL