#2142
Sümeyra Yılmaz
Katılımcı

Yönetim kuramları
Yönetim;bir örgütte önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ortak bir noktada buluşmak için insanları örgütleyip aynı eşgüdüme sevk etmek olarak tanımlanabilir.
Bir yerde yönetim olabilmesi için en az 2 kişi olması gerekir.
Yönetim tarihi 4 dönemde incelenir:
1.Klasik dönem(1980-1990)
2.Neo Klasik dönem (1930-1950)
3.Modern dönem(1950-1970)
4.Postmodern dönem(1970 ve günümüz)
Not:Bu dönemler bu tarih aralıklarıyla kısıtlanamaz bu tarih aralıklarında dönemi temsil eder.
Klasik dönem de kendi içinde 3 e ayrılır.(Bilimsel yönetim F.Taylor,Yönetsel kuram Henry Fayol ve Bürokrasi Max Weber)
Bilimsel yönetimde Taylor, insanları makina parçası olarak görmüş ve her insanın tek bir iş üzerinde ustalaşması gerektiğini düşünmüştür parça başı ücret ne kadar iş o kadar para.
Yönetsel kuram ise nasıl verimli bir yönetim oluşturabilirim? Yönetim ilkelerini bir uygulayayım ki en iyisini yapayım diye düşünür ve daha insan odaklıdır.
Yönetim süreçleri:Planlama,örgütleme,emretme,koordine etme son olarak kontrol.