#2143
Anonim
Pasif

Yönetim, insanların belli bir amaç doğrultusunda, belirli bir düzen içerisinde örgütlenip, eşgüdümleyerek eyleme geçirme sürecidir. Ve bir yerde yönetimin olması için en az 2 kişinin olması gerekir.

Yönetim tarihi 4 temel dönemde incelenir. Bunlar;
1- Klasik Dönem (1880-1930)
2- Neo-Klasik Dönem (1930-1950)
3- Modern Dönem (1950-1970)
4- Postmodern Dönem (1970-günümüz)
!!! Burada belirtilen tarihler dönemin o tarihlerde başlayıp bittiğini belirtmez. Sadece bu tarihler arasında yoğun bir biçimde tartışılmıştır. Her dönemin izlerini günümüzde de görebiliriz.

KLASİK DÖNEM : Ortaya çıkmasında önemli olan durumlar buharlı makinenin icadı ve sanayi devriminin gerçekleşmesidir.

> Klasik Dönem Anlayışı:
* Bilimsel yöntem ( F. Taylor )
* Yönetsel kuram ( H. Fayol )
* Bürokrasi yaklaşımı ( M. Weber )

Bilimsel Yöntem : Amaç verimliliği arttırmaktır. Burada Taylor işçilere odaklı bir yöntem geliştirmiştir. İş bölümü, motivasyon, eğitim, zaman yönetimi, yönetimde süreklilik, mekanik olma gibi bazı kavramlarla karşılaşırız. Özetlemek gerekirse bilimsel yöntem = insanlaşmış makineler olarak tarif edebiliriz.

Yönetsel Kuram : Yönetimin ilkelerini belirleyerek verimliliği arttırmayı amaçlar.

Başarılı bir işletme için yerine getirilmesi gereken 6 eylem vardır:
* teknik – ticari – mali – güvenlik – muhasebe – yönetim

Yönetim Bütünlüğü :
1) Planlama
2) Örgütleme
3) Emretme
4) Koordinasyon
5) Kontrol