#2147
Heval Aydoğan
Katılımcı

Kamu yönetimi insanların birlikte yaşamasının getirdiği zorunluluktan ortaya çıkmıştır.Bu ortak yaşamda örgütlenmeyi beraberinde getirmiştir.Siyaset bilimi adı altında ortaya çıkmıştır ve son yüzyılda da ayrı bir bilim dalı olmaya başlamıştır.ABD li Woodrow Wilson yönetimin incelenmesi isimli eseri ile kamu yönetiminin kurucusu sayılır.Siyaset ve kamu yönetimi birbirinden ayrılmalıdır demiştir. Kamu yönetiminin ayrı bir çalışma alanı olması gerektiğini söyler. kamu yönetiminin görevi devlete verilmiştir.Yönetimin 3 kurucusu vardır,iş bölümü,hiyerarşi ve otoritedir.Max Weber ideal tip burokrasi adı altında 3 tane otorite belirlemiştir.Bunlar,geleneksel otorite,karizmatik otorite ve yasal ussal otoritedir. 1]Geleneksel Otorite-insanın doğduğu aileden aldığı doğuştan otoritedir.Doğuştan sahipler aileden olduğunuz için sahip olduğunuz otoritedir.Dünyada en çok görülen otorite tipidir. 2]Karizmatik otorite-kaos ,karışıklık zamanlarında ortsya çıkan kişinin bireysel yeteneklerinden dolayı jest mimik vs. özelliklerinden kaynaklanan otorite tipidir.[ATATÜRK} 3}Yasal ussal otorite-Bireye yasalardan geçiyor.yasalar yoluyla hukuki olarak geçiyor kişiye.Herhangi bir kişi olabilir yasanın gerekliliğini karşılaması yeterlidir.Bürokrasi gibi.Önemli olan kişinin makamıdır.