#2148
Heval Aydoğan
Katılımcı

Bir yerde yönetimin olması için en az 2 kişinin olması gerekir.Yönetim tarihi 4 temel döneme ayrılır.Bu dönemler, 1]KLASİK DÖNEM[1880-1930] 2]NEO-KLASİK DÖNEM[1930-1950] 3]MODERN DÖNEM[1950-1970] 4]POSTMODERN DÖNEM[1970-günümüz] Bu tarihler kesin değildir sadece dönemi temsil eden yönetim anlayışları bu dönemlerde daha çok tartışılmıştır.
-KLASİK DÖNEM- 1880 lerde buharlı makinenin icadı ve sanayi devrimiyle ortaya çıkmıştır.Klasik yönetim kuramı 3 e ayrılır. 1-Bilimsel Yönetim{F.Taylor} 2-Yönetsel Kuram{H.Fayol} 3-Bürokrasi Yaklaşımı{M.Weber}
BİLİMSEL YÖNETİM YAKLAŞIMI Taylor un hedefi verimliliği arttırmak,üretimi birimlere ayırarak kişinin bir alanda uzmanlık kazanmasını sağlamaktır.Bu nedenle de işi birimlere ayıralım demiştir böylece uyum ve işbirliği içerisinde çalışarak verimliliği daha da arttıracaktı.En büyük hedefi verimsizliği ortadan kaldırmaktır.Kısaca insanı makineleştirmeye çalışıyordu.
YÖNETSEL KURAM Taylor çalışanların uzmanlaşması gerektiğini söylerken Fayol yöneticiliğin uzmanlık gerektirdiğini öne sürer. Ona göre başarılı bir işletmecinin 6 eylemi yerine getirmesi gerekir.Bunlar,teknik,ticari,mali,güvenlik,muhasebe,yönetimdir.Yönetim süreçlerini de 5 e ayırır,planlama,örgütleme,emretme,koordinasyon ve kontroldür.Fayol verimlilik için yönetime önem verir ç