#2151
Fadime AYDIN
Katılımcı

Neo-Klasik dönem, Klasik dönemin eleştirisi üzerine kurulmuştur.’İnsan İlişkileri Okulu’da deniliyor.
Hawthorne deneyinden sonra başlar.’Hawthorne Etkisi’Deney yapılan ,deneyi yapandan etkilenir.Neo-Klasik dönem yine kâr etme amacıyla başlamıştır.Deneyler sırasında ,verimliliği arttıran sadece teknik faktörler değil, insani faktörlerinde etkili olduğu anlaşılmıştır.
X VE Y KURAMI (Douglas McGregor):
X TEORİSİNİN İNSANA SAİR VARSAYIMI
-Yeniliğe direnç gösterir.
-İnsan tembeldir, çalışması için zorlamak gerekir.
-Sorumluluk almaktan uzak durur.
X TEORİSİNİN YÖNETİCİYE DAİR VARSAYIMI
-Otoriterdir, sadece iş ile ilgili.
-Otoritesini kullanarak işçileri çalıştırır.
Y TEORİSİNİN İNSANA DAİR VARSAYIMI
-Başkasının kontrolüne gereği yok, merak ettiği için öğrenmek ve sorumluluk ister.
-Örgütsel amaçlara isteyerek ve bilinçli katılır.
Y TEORİSİNİN YÖNETİCİYE DAİR VARSAYIMI
-İnsancıl davranır.
-Astlarını yetiştirir ve motive eder.

  • Bu yanıt 3 yıl 2 ay önce önce Fadime AYDIN tarafından değiştirildi.