#2153
melisa yağcı
Katılımcı

Neo-klasik dönem 1930-1950 yıllarında yoğun olarak yaşanmıştır. Özellikle insan davranışı ilişkileri grup ve grupların oluşumu üzerinde durur. Amacı insanı tanımak anlamak ve motive etmektir. İyi bir örgüt kurmayı amaçlar.
X ve Y kuramı McGregor tarafından ortaya atılmıştır.
x teorisinin insana dair yaklaşımı=> insan özünde tembel çalışmayı sevmez sorumluluktan uzak durur kişisel çıkarlarını öne çıkarır
x teorisinin yöneticiye karşı varsayımı ise=> otoriter biridir sadece iş ile ilgilenir iş görenleri otorite ile çalıştırır
y teorisinin insana yaklaşımı=> çalışmak onlar için zevkli ve eğlencelidir çalışan kendini kontrol edebilir sorumluluk bilincinde ve işi doğal etkinlik olarak görür
y teorisinin yöneticiye karşı varsayımı=> insancıldır katılımcıdır astlarını yetiştirir ve motive eder çalışan ile kişisel amaç dışı bir iletişim kurar.