#2157
İshak Etiz
Katılımcı

klasik dönem:1880-1930 yılları arasında dönemi temsil eden yönetim anlayışları daha yoğundur. bu dönemde buharlı mak. icadı sanayi devrimi etkili olmuştur.
klasik dönemdeki 3 yönetim anlayışı;
1-bilimsel yönetim (frederick winslow taylor):herhangi bir işi en verimli v kolay şekilde insan enerjisini koruyarak iş de devamlılık sağlamak.
özelikleri:deneyler ve tutarlı gözlemlerle ilerler
neden sonuç ilişkilerini inceler
bağımsızdır
2-yönetsel kuram(henri fayol):işletmeler için yönetimin birincil faaliyet olduğunu kabul edilir
3-ideal tip bürokrasi(max weber):(hiyerarşik,emir komuta zinciri) max weber yönetimde sosyolojik bir yaklaşım benimser işlerin açık kurallarla yapılandırılarak hiyerarşik biçimde yerine getirme taraftarı