#2158
Sümeyra Yılmaz
Katılımcı

NEO-KLASİK KURAM
Bu dönemin başında insanı robot makina olarak görülür. Örtük kapalı sistem çevresiyle ilişkisi yok . Aynı zamanda insan ilişkileri bu dönemle hayatımıza girmiştir.Yine insanları robot olarak kullanmış fakat Hawthorne deneyleriyle sadece teknik değil aynı zamanda insan ilişkileri de ortaya çıkmıştır.
Elton John Hawthorne araştırmalı diye 5 aşamadan oluşan bir deney gerçekleştirmiştir. Amaç işçilerin verimini daha çok arttırmaktır.
Dönemde 2 temel unsur var:
1.X ve Y KURAMLARI
X KURAMI:İnsana bakışı; insan tembeldir, çalışmak için itilmelidir.Kontrol edilmeli ve denetlenmelidir.
Yöneticiye bakışı; Otoriter biridir, insanı maddi ve pasif olarak görür.İnsanın fiziksel gücü dışında yaratıcılığını kabul etmez.
Y KURAMI:İnsana bakışı; Doğası gereği tembel değil,yenilikçi , fırsat verilirse yaratıcı.Kontrolsüz çalışabilir ve isteklidir.
Yöneticiye bakışı; İnsancıl davranış gösterir.Katılımcı ve demokrat.Astlarını yetiştirir ve motive eder.Çalışanların kişisel amacı ve iş hayatında denge kurar.
2.İNSAN İLİŞKİLERİ OKULU (ELTON JOHN MAYO)