#2159
Selin Yalçın
Katılımcı

Yönetim bir insanın tek başına yapamayacağı işin başkaları ile örgütlenip yapılmasıdır.Örgütse belli amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen birden fazla kişidir.Bir yerde yönetim olması için de en az 2 kişi gerekir.
Yönetim tarihini de dört temel dönem de inceleriz.Bunlar
Klasik,Neo Klasik,Modern ve Postmodern dönemlerdir.Yönetim hareketi 1880lerde Amerikada ortaya çıkmış klasik dönem içindekilerde bundan yararlanmış.
Klasik dönemde 3 yönetim bulunuyor.
Bilimsel yönetim – F.Taylor verimliliği arttırmak adına iş bölümlere ayrılmalı ve o işi yapmanın en verimli yolu bulunup bilimsel yöntemlerle sağlanmalı.
Yönetsel Kuram- Henry Fayol Yönetimin uzmanlaşması gerekir ve bunun için yerine getirilmesi gereken altı eylem bulunur.Çünkü yöneten kişi işinde uzmanlaşırsa daha iyi yönetebilir.
Bürokrasi-Max Weber .Hiyerarşik bir yapıyla beraber kanunlara dayalıdır.