#2161
Sinem Görgenç
Katılımcı

NEOKLASİK DÖNEM
Klasik dönemin eleştirisi üzerine kurulmuş bir kuramdır.
Belirli bir dönemden sonra insanın sosyal ve psikolojik faktörlerininde yönetimde ve üretimde etkili olabileceğini düşünmüşler.
Elton John Mayo’nun deneyinden sonra yönetimde insanın sosyal psikolojik faktörlerine önem verilmeye başlanmıştır.
İnsan İlişkileri Yaklaşımı’nın Varsayımları;
-Sosyoloji
-Psikoloji
-Sosyal-Psikoloji

X-Y Teorisi: Douglas McGregor tarafından ilk kez ortaya atılmıştır.
X Kuramı:Klasik dönem yönetim anlayışı ve insana bakış açısını temsil eder.
X İnsanı:Tembel bir varlıktır.Çalıştırmak için zorlamak ve kontrol etmek gerekir.
X Yöneticisi:Otoriterdir.Otoritesiyle iş görenleri çalıştırır.Kuramın gereklerine uyar.

Y Kuramı: Neoklasik dönem yönetim anlayışı ve insana bakış açısını temsil eder.
Y İnsanı:Tembel değildir.Ortam sağlanırsa çalışan için iş zevkli bir hale gelir.Yaratıcıdır.Kendi kendini denetleyebilir.
Y Yöneticisi:İnsancıl davranış gösterir. Demokrattır. Motive edicidir.