#2162
Mehtap Doğan
Katılımcı

Sistematik olarak bürokrasi Prusya’da ortaya çıkmıştır.16.ve 18.yüzyılda araştırmacı olarak gözlenmeye başlanmıştır. Weber tipi bürokraside geleneksel otorite ,karizmatik otorite ve yasal ussal otorite olmak üzere üçe ayrılmıştır.bürokrasi yasal ussal otorite üzerine inşa edilmiştir çünkü kanunlara yazılı belgeye dayanan yöneticinin yönetme gücünün kanunlardan alan yönetim şeklidir.Bürokraside yönetimlerin yapacağı işler bellidir.bürokraside memurun kişiliği ile işgal ettiği makam birbirinden farklıdır.Bürokraside idarenin dosya tutması zorunludur.weber tipi bürokrasinin olumlu yönleri:uzmanlaşma,örgüt yapısı,tahmin edilebilirlik,rasyonellikve demokrasidir.Weber tipinin eleştirileri W.Bennis Weberyan modelin değişen teknoloji karşısında yetersiz demiştir.katılık ve değişmezlik,gayrı şahsilik:insanın makine modeline benzetilmesi insanın psikolojik unsurları göz ardı edilmesi.Bagımsızlık eğilimi:işlerin kategorileşmesi ve departmanlaşmasıdır.kırtasiyecilik:her şeyin yazılı yapılması zorunluluğu nedeniyle artan yoğun kırtasiyecilik ve kırtasiye trafiğidir.Neoklasik dönem örgütün çevresiyle ilgilenmez örgütler kapalı sistem olarak incelenir.klasik dönemde insan bir makine olarak görülüyordu ama insan ilişkileri okulu dönemde ise insanın duyguları, psikolojileri de dikkate alınır.Bir fabrikada işçiler üzerinde deney yapılıyor dış etmenler azaltılıyor ,ücret arttırılıyor,mola süresi arttırılıyor fakat işçinin çalışma kapasitesinde verimlilik artıyor.Dört deney başarısız oluyor.5. deneyde işçilerle mülakat yapıyorlar.bilim adamlarının işçilerle konuşması sonucu verimlilik artışında teknik faktörlerin yanı sıra sosyal ve psikolojik faktörlerin katkısı olduğunu tespit ediyorlar ve literatürde Hawton etkisi olarak geçer ve çıkarılan sonuç deney yapılan deney yapandan etkilenir sonucu çıkmıştır.neoklasik dönemde amaç yine verimliliği arttırmaktır.X ve Y kuramı Douglas McGregor ortaya koymuştur.X kuramı klasik dönemin insana bakış açısını Y kuramı ise neoklasik dönemin insana bakış açısını ele almıştır.X teorisinde insan tembeldir, çalışmayı sevmez ve zorla çalıştırılan insan tipidir .Y teorisinde ise çalışmayı sever,tembel değildir,başkasının denetlenmesine ihtiyaç duymadan kendini denetleyebilen insan tipidir.