#2163
ayşegül civan
Katılımcı

NEO-KLASİK DÖNEM
Amaç insanı daha iyi tanımak, anlamak, motive etmenin yollarını aramaktır.
Kuramların üzerinde durduğu başlıca konular vardır. Bunlar;
– insan davranışları
– insan ilişkileri
– gruplar grupların oluşması
– motivasyon…
İNSAN İLİŞKLİLERİ KURAMI (E.J. MAYO)
E.L.Mayo Avusturalyalı psikolog, sosyolog ve organizasyon kuramcısıdır.
endüstriyel sosyolojinin öncülerindendir.
İNSAN İLİŞİKLERİ YAKLAŞIMININ ÖRGÜT VE YÖNETİM İLKELERİ
1) Örgütün toplumsal bir yapısı vardır.
2) Örgütün en üst varlığı işgörendir.
3) İşgörenler örgütsel toplum içinde kümeleşirler.
4) her küme kendi üyeleri üzerinde yüksek etkiye sahiptir.
İNSAN İLİŞKİLERİNİN TEMEL VARSAYIMLARI:
– Sosyoloji
– Psikoloji
– Sosyal psikoloji
HOWTHORNE ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN DENEYLER:
– Işıklandırma deneyleri
– Röle montaj deneyleri
– İkinci röle montaj deneyleri
– Mika yarma test odası deneyi
– Mülakat programı
– Seri bağlama odası gözlemleri

  • Bu yanıt 3 yıl 4 ay önce önce ayşegül civan tarafından değiştirildi.