#2172
Hatice Ateşkan
Katılımcı

Her örgüt sistem olarak görülür. Her sistem de diğer sistemden etkilenir. Alt sistem nasıl çalışıyorsa üst sistemi de o şekilde etkiler. İki tür yaklaşım vardır. Sistemsel yaklaşım birimlerin birbiriyle, çevreyle ilişkisini inceler ve bakış açısı sunar. Durumsallık ise koşula bağlılık söz konusudur. Gözlemlenebilir. Dışarıdan etkisi olmayan sistem kapalı sistemdir. Dışsal çevreyle ilişkisi varsa açık sistemdir. Doğal sistem: Doğal olarak var olan insan etkisi olmayan sistem. Yapay sistem: İnsan tarafından tasarlanandır.