#2183
Anonim
Pasif

MODERN DÖNEM
Bu dönemde örgütler ilk defa açık bir sistem olarak düşünülmeye başlanmıştır. Örgüt-çevre etkileşimim üzerinde durulmuştur.
– SİSTEM YAYLAŞIMI :
Biyolog olan Bertalanffy tarafından ortaya konmuştur. Yönetimi insan vücudundaki sisteme benzeterek genel sistem yaklaşımını ortaya koymuştur. Sosyal bilimler alanı ile ilgilenen Katz ve Kahn bu düşünceyi sosyal bilimlerde örgütler özelinde uygulamıştır.
Sistemi oluşturan 3 ana nokta vardır. Bunlar;
1. Parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak,
2. Parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak,
3. Çalışırken bir bütün oluşturacaklar.

Sistem kavramı ve özellikleri:
– Alt birimlerden oluşur.
– Belirli bir sınırı vardır.
– İç ve dış çevresi vardır ve bunlarla etkileşim içindedir.
– Girdileri, işleyişi, çıktıları vardır.

Sistemin girdi, süreç ve çıktı olarak belli aşamaları vardır.
Girdi, üretim işletmeleri için girdi hammaddedir.
Süreç, bütün analizlerin yapıldığı ve girdilerin işlendiği aşamadır.
Çıktı, süreç sonunda pozitif veya negatif çıktı olarak iki türlü çıktı alınabilir.

1.Açık Sistemler : Sistem ile çevre arasında bir etkileşim varsa buna açık sistemler denir. Ve çevre ile etkileşim halinde olduğu için büyüyebilirler. Bir başka sistemin alt veya üst sistemidirler. Diğer sistemlerden girdi alır bu girdiyi ürüne dönüştürür ve sonunda çıktı verirler. Biyolojik ve toplumsal sistemler açık sistemlerdir.
2.Kapalı Sistemler : Çevre ile etkileşim halinde olmayan sistemlerdir. Bir etkileşim içinde olmadıkları için büyümesi beklenmez.
3.Doğal ve Yapay Sistemler : Büyüklüğü, amacı, yapısı ve işleyişi insan tarafından oluşturulmayan sistemlere doğal sistemler, büyüklüğü, amacı, yapısı ve işleyişi insan tarafından oluşturulan sistemlere yapay sistemler denir.

Çevre: Sistemin sınırları dışında kalan alana denir. Çevre sistemi etkilediği için önemlidir.
Sistemin Sınırları : Sınır, sistemin iç yapısını sistemin çevresinden ayırır. Sosyal sistemlerde sınırları belirlemek zordur.

Genel olarak bakacak olursak;
* KLASİK DÖNEM : Organizasyon yapısı açısından hiyerarşik ve departmanlaşmaya sahiptir. Başlıca süreçleri amaçlar, planlama, organizasyon, emir-komuta ve karar vermedir. İlgili değer yargıları ise rasyonellik, çok çalışma, tasarruf olarak sıralanabilir.

* NEO-KLASİK DÖNEM : Verimli çalışmanın yanında insan da önemlidir. Bu nedenle organizasyon yapısı açısında informal organizasyona sahiptir. Başlıca süreçleri kararlara katılma ve informal küçük gruplardır. İlgili değer yargıları duygular ve anlamadır.

* MODERN DÖNEM : Açık sistem, alt sistemler arası ilişkiler, bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon olarak organizasyon yapısı sıralanabilir. Bilgi işleme, karar verme ve bilgi/haber başlıca süreçleridir. Etkileşim, açıklık ilgili değer yargılarındandır.

SCOTT’A GÖRE SİSTEMLER
1. Rasyonel sistemler
2. Doğal sistemler
3. Açık sistemler

BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER
1. Çerçeve sistemler
2. Muntazam sistemler
3. Sibernetik sistemler
4. Açık sistemler
5. Tasarımlı büyüme sistemler
6. İç farkındalığı olan sistemler
7. Sembol kullanabilen sistemler
8. Sosyal sistemler
9. Aşkın sistemler