#2185
melisa yağcı
Katılımcı

Modern kuram 1950- 1970 yıllarında yoğun etki göstermiştir. Bu dönemde örgütler ilk defa açık sistem olarak düşünüldü. Klasikler örgütü biçim olarak Neo-klasikler doğal olarak incelemiştir fakat ayrıştırmak yerine bir bütün olarak incelenmelidir. Her örgüt sistem her sistemin de alt sistemleri vardır. Her örgüt çevre içindedir mutlaka etkilenir.
Sistem Yaklaşımı-> Berton ortaya koymuştur biyolog olarak her sistem bağlı olduğu diğer sistemlerden etkilendiğini belirtir. Genel sistem yaklaşımını ortaya koyar. Alt birimlerden oluşur. Alt birimler arasında tanımlı ilişkiler vardır. Belirli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. İç ve dış çevre ile etkileşim içindedir.
Basit sistem modelinin girdi çıktı ve süreç işlemleri vardır.
Açık sistem->Eğer sistem ile sistemin içinde faaliyet gösterdiği çevre arasında enerji malzeme ve bilgi alışverişi varsa bu sistemler açık sistemdir.
Kapalı Sistem->saat gibidir çevresiyle etkileşimi yoktur. Kendi başına süreklidir dışarıdan enerji almaz çevre ile ilişki içinde olma ihtiyacı yoktur.
Doğal ve Yapay sistemler:
Doğal sistem-> insan tarafından tasarlanamaz. Güneş sistemi gibi
Yapay sistem-> Büyüklüğü amacı ve yapı işlevi insan tarafından tasarlanan sistemler yapaydır. Bilgisayar gibi
Çevre: Sistem dışındaki her şey çevreyi oluşturur. Çevrenin önemi sistemi işleyişini etkileyecek potansiyeli taşımasından ileri gelir.
Sistemin Sınırları: sosyal sistemlerde sınırı belirlemek zordur kapalı ve açık olarak ikiye ayrılır
Açık sistem-> sınırları katı değildir değişik yol ve yöntemle büyüyüp güç kazanabilirler.
Kapalı sistem-> sınırları katıdır kendiliğinden büyüyemez.
Genel olarak özetlemek gerekirse;
klasik dönem-> ayrıntılı görev tanımları ve hiyerarşi yapısındadır. Başlıca süreçleri amaçlama, planlama, organizasyon, emir-komuta, karar vermedir. Rasyoneldir başarı odaklıdır tüketim değil tasarruf odaklıdır çok çalışma ister.
Neo-klasik dönem-> informal organizasyon yapısındadır. Başlıca süreçleri kararlara katılma ve informal küçük gruplardır. ilgili değer yargıları ise duygular anlama ve doğruluktur.
Modern dönem-> Organizasyon yapısı olarak bilgi işleyen birimdir açık sistem, bilgi akışı, kontrol ve alt sistemler arası ilişki vardır. Başlıca süreçleri bilgi/ haber, bilgi işleme ve karar vermedir. ilgili değer yargıları ise açıklık ve gestalt (bütünlük)tır.

SCOTT’A GÖRE SİSTEM
-Rasyonel sistem (makine metaforu)
-Doğal sistem(iç alt sistemi etkileşimi belirsizdir)
-Açık sistem(Dış çevre analizi)

BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER
-Çerçeve sistemler
-Muntazam sistemler
-Sibernetik sistemler
-Açık sistemler
-Tasarımlı büyüme sistemleri
-İç farkındalığı olan sistemler
-Sembol kullanabilen sistemler
-Sosyal sistemler
-Aşkın sistemler