#2188
Songül Tutal
Katılımcı

Yönetim kuramları 4 dönemde inceleniyor.
– Klasik Dönem (188o-1930)
– Neo-klasik Dönem (1930-1950)
– Modern Dönem (1950-1970)
– Post Modern Dönem (1970-….)
NOT: bu tarihleri kesin ve net çizgiler ile ayıramayız. Sadece bu tarih aralıklarında dönemi temsil eden yönetim anlayışı daha yaygın olarak tartışılmıştır.
-> KLASİK DÖNEM <-
Ortaya çıkmasında buharlı makinanın icadı ve sanayi devriminin gerçekleşmesi etkili olmuştur.
Bir işi yapmanın enerji ve zaman yönünden en basit, en pratik, en hızlı, en verimli şekilde nasıl yapılabileceği araştırılmıştır.
3 Tane yönetim anlayışı vardır.
1- Bilimsel yönetim (Frederick Winslow Taylor): Temel mantık verimliliği artırmaktır. İnsan bir makine dişlisi olarak görülüyor.
2- Yönetsel Kuram (Henry Fayol): Planlama, örgütleme, emretme, koordinasyon ve kontrol gibi süreçlerin tümü yönetimin bütünlüğünü oluşturur.
3- Bürokrasi (Max Weber): Bürokrasi ilk olarak 1700-1800’lerde Prusya’da sistematik olarak “devlet yönetimi”ni incelemek, kayda almak, araştırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki ideal tip bürokrasinin 1900’lerde Weber ile birlikte ilkeleri ortaya konmuştur. Kelime anlamı ” koyu yeşil masa örtülerinin egemenliğidir.” Hiyerarşi vardır. Ast-üst ilişkisi vardır. Görev tanımları vardır. Kişilik ve makam birbirinden ayrıdır. Dosya tutmak zorunludur çünkü veriler denetlenebilir olmalıdır.

***Bu üç yönetim anlayışı klasik dönemi oluşturmuştur.