#2191
Sinem Görgenç
Katılımcı

MODERN KURAM
Bu dönemde iki önemli yaklaşım vardır;
-Sistem Yaklaşımı
-Durumsallık Yaklaşımı(Kuramı)
Bu dönemin diğer iki dönemden farkı örgütleri ilk defa açık birer sistem olarak ele almalarıdır.Bu kuram örgütün çevreden çevreninde örgütten etkilendiğini savunuyor.
Sistem Yaklaşımı:Biyolog Bertalanffy “her sistem bağlı olduğu diğer sistemlerden etkilenir” düşüncesini ortaya atarak “Genel Sistem Yaklaşımı”nı ortaya çıkarmıştır.

Sistemi Oluşturan 3 Nokta:
1)Parçalar birbirleriyle ilişkili olmalı
2)Parçalar birbirleriyle uyumlu olmalı
3)Çalışırken bir bütün oluşturmalılar

Sistem Kavramı ve Özellikleri
-Alt birimlerden oluşur.
-Alt birimler arasında tanımlı ilişkiler var.
-Belirli bir amacı gerçekleştirir.
-Sınırı vardır.
-Anlamlı bir bütündür.

Sistem girdi-süreç- çıktı sonucu çalışır.
Açık-Kapalı Sistemler:Sistem ile çevre arasında enerji,malzeme alışverişi varsa bu sistem açık sistemdir.Diğer sistemlerden girdi alır ürüne dönüştürür,çıktı verir.
Çevresiyle etkileşimi olmayan sistem ise kapalı sistemdir.Kendi başına süreklidir.Dışarıdan enerji ve kaynak alamaz.

-Doğal ve Yapay Sistem: İnsan tarafından tasarlanmayan sistem doğal sistemdir.Güneş sistemini örnek verebiliriz.İnsan tarafından tasarlanan sistem ise yapay sistemdir.Bu sisteme örnek olarak bilgisayar sistemini söyleyebiliriz.

Sistem Sınırları:Sistemin nerde başlayıp nerede bittiğini gösterir.Her sistemin sınırı yada büyüklüğü vardır.