#2192
Miray Nur Güven
Katılımcı

Modern yönetim yaklaşımı örgüt-çevre üzerine durmuştur.Sistem girdi,süreç ve çıktı olarak 3 aşama ile çalışır.Açık sistemler başka bir sistemin alt veya üst sistemidir.
Kapalı sistemler çevresiyle etkileşim ya da girdi-çıktı alışverişi olmayan sistemlerdir.Çevre, sistemin dışında olan her şey çevreyi oluşturur önemi ise işleyişi ve sistemi etkileyecek potansiyeli taşımasındandır. Sistemin sınırları nereden başlayıp bittiğini gösterir fakat sosyal sistemlerde örneğin örgütlerde sınır belirlemek zordur yani sistemin büyüklüğü onun gücünü gösterir kapalı sistemlerde sınırlar katı olduğu için kendiliğinden büyüyemez fakat açık sistemler yol ve yöntemlerle büyüyüp güç kazanabilir.