#2195
semiha diker
Katılımcı

DURUMSALLİK KURAMİ: modern dönemi modern yönetim ile başlar ilk çalışma 1950’de başlıyor küçük gruplarda ki karar verme davranışı ve liderlik üzerine yapılan çalışmalarla başlıyor
Durumsallık kuramı:her yerde geçerli bir örgüt yapısı ve yönetimi yoktur iyi kötü yapısı ve yönetimi koşullara bağlıdır örgütün içinde bulunduğu durumu inceler ve uygun olan örgüt ve yönetim biçimini tercih eder.
-Tovistock enstitüsü Fred Emery ve Eric Turist İngiltere’de kömür madenlerini inceliyor.(sosyo-Teknik)
-Tom Bruns ve G.M.Sloker İngiliz ve İskoç imalat firmaları üzerinde incelem yapıyor.(Mekanik-Organik)
-Joon Woodword tarafından 100’unuzerinde firma incenip örgüt yapısı ve tekneloji arasındaki ilişkiyi inceliyor.
Durumsallık kuramının ayıran iki nokta:
1) gerçek hayatta olanı anlamaya yönelik çalışmalar yapılıyor
2) örgütün iç ve dış unsurlarına aynı anda ve birbirleriyle etkileşim halinde ampirik olarak inceliyor.
Değişkenler: durumsallık kuramının değişkenleri
Bağımlı değişken: örgüt yapısı
Bağımsız değişken: iç koşullar ve dış koşullar.
(Teknoloji ,büyüklük, iş, personel niteliği ,örgütün amacı).