#2199
Sümeyra Yılmaz
Katılımcı

Durumsallık Kuramı ( Koşul – Bağımlılık Kuramı )
Küçük gruplarda ki karar verme davranışı ve liderlik üzerine yapılan çalışmalardır.
Durumsallık kuramı ; her zaman her yerde geçerli olan en iyi yönetim yoktur.Duruma göre hem örgüt yapısının niteliği, süreci iç ve dış koşullara göre değişir.
Başlıca Çalışmalar
Tavistock Enstitüsü Sosyo-Teknik Kuram , Tam Burns ve G.M Stalker Mekanik-Organik Yönetim , Joan Woodward tarafından yapılan çalışmalardır.
Gerçek hayatta olanı anlamaya yönelik çalışmalara dayanır.Örgütün iç ve dış unsurlarını aynı anda ve birbirleriyle ilişki içinde inceler.Durumsallık dana DENEYSEL’dir.
Durumsallık Kuramı Değişkenleri
Bağımlı Değişken : Örgüt yapısı , Yönetim yapısı
Bağımsız Değişken :
1.İç koşullar;teknoloji , büyüklük , iş ( rutin iş-mekanik , rutin olmayan iş- organik) , personelin niteliği , örgütün amaçları
2.Dış koşullar; ÖR: Nokia çağa ayak uyduramadığı için artık yok .
Mekanik örgüt: Daha merkezi yapıda , hiyerarşik yönetim (üst-ast) emir komuta zinciri , kapalı . Örgüt büyüdükçe , personel sayısı arttıkça mekanikleşir.
ÖR: Un fabrikası
Organik örgüt: Değişikliğe ayak uyduran esnek, yatay sistem , demokratik örgüt.Teknoloji arttıkça organik örgüt. Dışarıda belirsizlik çoksa organik.

ÖR: Kütüphane , tıbbi laboratuvar . Daha kaliteli , tecrübeli eleman .Personel ondan fikir alabilmeli.