#2201
dinar demir
Katılımcı

DURUMSAALLIK KURAMI
Modern dönemde modern yönetim bilimleri örgüt kuramları döneminde ortaya çıkan yaklaşımdır. Bu alanda ilk çalışmalar 1950 lerde başlıyor. İlk çalışmaları olan küçük gruplarda karar verme ve liderlik üzerinedir. sos yo teknik kuram, mekanik ve organik yönetim sistemleri ve örgüt yapısı ile teknoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar arasındadır. Çalışmaların amacı, çalışanlar arasındaki ilişki, nasıl bir işleyiş mevcut, çalışanların çalışma koşulları, çalışanlar ile örgüt yapısı artasındaki ilişki nasıl, örgütün çalışmalarla arasındaki ilişki vs. sorgulanıyor. Kuramı ayıran iki nokta; bir gerçek hayatta olanı anlama ve ikincisi örgütün iç ve dış unsurlarını aynı anda birbiriyle etkileşim halinde tanımlanmasıdır. Durumsallık kuramı tanımı: ‘Her zaman ve her yerde geçerli bir en iyi örgüt yapısı ve yönetimi yoktur; iyi örgüt yapısı ve Yönetimi koşullara bağlıdır, örgütün içinde bulunduğu durum incelenir ve uygun olan örgüt ve yönetim biçimi tercih edilir.’
İç koşullar; teknoloji, büyüklük, İş (Rutin iş-Rutin olmayan işler) Personelin Niteliği, Örgütün Amaçları
Dış koşullar; çevre vs.
Mekanik Yönetim Sistemi:
Merkezi yapıdadır. Hiyerarşik bir yönetim düzeni vardır.
Değişime organik yönetim sistemi kadar açık değildir.
Bu sistemde rutin işler mevcuttu.
Organik Yönetim Sistemi:
Hiyerarşik değil demokratiktir. Dikey değil yatay ilerleyen bir düzen vardır.
Değişime daha çabuk ayak uydurabilirler. Esnek bir yapıdadır.
Bu sistemde rutin olmayan işler mevcuttur.
Personeli çok bilgili, tecrübeli, uzmandır