#2204
Heval Aydoğan
Katılımcı

MODERN KURAMLAR
1}Sistem Yaklaşımı
2}Durumsallık Kuramı
Ortaya çıkma sebebi örgütlerin açık bir sistem olarak düşünülmesidir.Çevrenin örgütü etkileyip değiştirdiğini düşünüyorlar. Modern yönetim teorisi her iki teorisinde de incelemede yetersiz kaldığını,örgütlerin biçimsel ve doğal yönlerini araştırarak,örgütü bütünsel bir bakış açısıyla ele alarak örgüt ve çevre etkileşimi üzerinde durmuştur.Klasikler ise örgütü sadece biçimsel olarak incelemişlerdir oysaki örgütleri böyle ayrıştırmak yerine bir bütün olarak incelemek gerekir.
Modern Yönetim İlkeleri ,
1}Her örgüt bir sistemdir ve her sistemin alt sistemleri vardır.
2}Her örgüt çevre içindedir ve çevreden etkilenir.
1]SİSTEM YAKLAŞIMI
Belirli sınırları olan örgütlenmiş ve bölünmez bir bütündür.Alt birimlerden oluşur.Amacı vardır.Sınırları vardır.İç ve dış çevresi vardır.Anlamlı bir bütündür.Sistem yaklaşımında ,
Parçalar mutlaka birbirleriyle ilişkili olacak,
Parçalar mutlaka birbirleriyle uyumlu olacak,
Çalışırken bir bütün oluşturacaklardır.
Her sistemin bir girdisi bir de çıktısı vardır.Süreç önemlidir…..
2]DURUMSALLIK KURAMI
Küçük gruplarda karar verme davranışı ve liderlik üzerine yapılan çalışmalardır.Durumsallık kuramı gerçek hayatta olanı anlamaya yönelik çalışmalara dayanır.Durumsallık kuramı 3 e ayrılır ,
Değişkenler, durumsallık kuramının değişkenleri
Bağımlı Değişken, örgüt yapısı
Bağımsız Değişken,iç ve dış koşullar,çevre
İç Koşullar
1}Teknoloji
2}Büyüklük
3}İş
4}Personel Niteliği
5}Örgütün Amaçları