#2206
Seda Demirkan
Katılımcı

Neo-Klasik Dönem:
Amaç; insanı daha iyi tanımak, anlamaktır.
İnsan davranışı, insan ilişkileri, liderlik gibi konular üzerinde durur.
Elton John Mayo insan ilişkileri kuramcısıdır. Sosyal sistem ve Hawthorne deneyi olarak “yönetimi” ele almıştır.
-İnsan ilişkileri yaklaşımının örgüt ve yönetim ilkeleri :
Örgütün toplumsal bir yapısı, kendine özgü değerleri ve düzeni vardır.
Örgütün en üstün varlığı iş görendir.
İş görenin bilişsel gücü, duyguları ve tutumları vardır.
İş gören üyesi olduğu örgütün, düzenine uymak zorundadır.
İnsan ilişkileri yaklaşımının varsayımları şunlardır;
Sosyoloji, Psikoloji, Sosyo Psikoloji
Hawthorne Araştırmaları Deneyleri:
-Işıklandırma Deneyi -Mika Yarma Test Odası Deneyi
-Röle Montaj Deneyi -Mülakat Programı
-İkinci Röle Montaj Deneyi -Seri Bağlama Odası
X ve Y kuramı Douglas Mcgregor
-X Teorisinin Yöneticiye Karşı Varsayımı: Otoriterdir. Otoritesini kullanarak işçisi çalıştırır. İnsanı pasif sayar.
-X Teorisinin İnsana Karşı Varsayımı: Özünde sorumluluk almayı sevmez, tembeldir. İşin amacını benimsemez ve kişisel çıkarları ön plandadır. Parayla motive olurlar.
-Y Teorisinin Yöneticiye Karşı Varsayımı: Demokrattır, çalışanını motive ederek verimi yükseltir. İnsancıldır.
-Y Teorisinin İnsana Karşı Varsayımı: Sorumluluk almaktan kaçınmaz. Çalışmayı sever. Yaratıcıdır ve kontrol edilmesine gerek yoktur. Kendilerini geliştirme yolunda ilerlerler.