#2207
Seda Demirkan
Katılımcı

Modern Dönem Kuramı ( 1950-1970)
Bu kuramın ortaya çıkma sebebi örgütlerin ilk defa birer sistem olarak düşünülmeye başlanmasıdır. Klasik Dönem Kuramı örgütü “biçimsel” olarak,
Neo-klasik Dönem Kuramı örgütü “doğal” olarak,
Modern Dönem Kuramı ise örgütü bir “bütün” olarak incelemiştir.
Bertalanffy sistem yaklaşımını ortaya koymuştur. ’Her sistem bağlı olduğu diğer sistemlerden etkilenir’ der. Katz ve Kahn bunu sosyal bilimlere uyarlar.
Sistemin oluşması için;
Parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili ve uyumlu olmalı. Çalışırken birbirleri ile bir bütün oluşturmalılar.
Açık Sistem:
Biyolojik ve toplumsal sistemlerdir. Diğer sistemlerden girdi alır, ürüne dönüştürüp, çıktı verir. Bir başka sistemin alt veya üst sistemidir. İç ve dış çevreyle etkileşimleri vardır.
Kapalı Sistem:
Dışarıdan etki almadan, içeriden çalışan sistemlerdir. Çevresiyle girdi- çıktı alışverişi yapmaz Çevresiyle ilişki içine girmesine gerek yoktur. Kendi başına süreklidir.
Doğal Sistem: Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insan tarafından tasarlanmayan sistem.
Yapay Sistem: Büyüklüğü, amacı ,yapı ve işleyişi insan tarafından tasarlanan sistem.
Çevre: Bir sistemin sınırları dışında kalan alana denir.
Kapalı Sınır: Kendiliğinden büyümesi beklenemez.
Açık Sistem: Değişik yol ve yöntemlerle büyüyüp güç kazanabilir.
KLASİK DÖNEM: Başlıca süreçleri amaçlar. Planlama, organizasyon, emir-komuta ve karar verme. Değer yargıları ise; rasyonellik, çok çalışma, tasarruf.
NEO-KLASİK DÖNEM: Verimli çalışmanın yanında insan da önemlidir. Başlıca süreçleri kararlara katılma ve informal küçük gruplardır. Değer yargıları duygular ve anlamadır.
MODERN DÖNEM : Açık sistem, alt sistemler arası ilişkiler, bilgi işleyen bir birim olarak organizasyon yapısı. Bilgi işleme, karar verme ve bilgi/haber başlıca süreçleridir. Değer yargıları etkileşim, açıklıktır.
SCOTT’A GÖRE SİSTEMLER
Rasyonel sistemler- Doğal sistemler- Açık sistemler
BOULDİNG’E GÖRE SİSTEMLER
1. Çerçeve sistemler
2. Muntazam sistemler
3. Sibernetik sistemler
4. Açık sistemler
5. Tasarımlı büyüme sistemler
6. İç farkındalığı olan sistemler
7. Sembol kullanabilen sistemler
8. Sosyal sistemler
9. Aşkın sistemler