#2210
Selin Yalçın
Katılımcı

Modern dönemin diğer dönemlerden farkı örgütü bütünsel ve açık bir sistem olarak ele almasıdır.Örgüt çevre ilişkisiyle,her sistemin de alt sistemi vardır ve sistemler birbirinden etkilenir.Dönemin yaklaşımları
-Sistem yaklaşımı,Birbiriyle alakalı alt sistemlerden oluşurve bir bütün oluştururlar.İç ve dış çevresi , girdi ve çıktısı vardır.Açık sistemlerde girdi-çıktı ilişkisi bulunurken kapalı sistemlerde bu yoktur.
-Durumsallık kuramı,iyi bir örgüt yapısının durumlara koşullara göre bağlı olmasıdır.Bu kuramdaki mekanik örgüt tipi daha merkezi ve değişime daha kapalıyken organik örgüt tipinde daha esnek ve değişime daha açıktır.