#2211
Sinem Görgenç
Katılımcı

DURUMSALLIK KURAMI
Durumsallık kuramında en iyi örgüt yapısı ve yönetimi diye bir şey yoktur.Bu durumdan duruma değişir.Uygun olan örgüt yapısı ve yönetimi tercih edilir.
Durumsallık kuramında ilk çalışmalar 1950’lerde başlamıştır. Bu çalışmalar küçük gruplardaki karar verme davranışı ve liderlik üzerinedir.

Bu kuramdaki başlıca çalışmalar şunlardır;
-Fred Emery ve Eric Trist’in İngilteredeki millileştirilen kömür madenlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Sosyo-Teknik Kuram
-Tom Burns ve G.M.Stalker tarafından İngiliz ve İskoç imalat firmaları üzerinde yapılan çalışmadan sonra çıkan Mekanik-Organik Yönetim Sistemleri
-Joan Woodward tarafından 100’ün üzerindeki firma üzerinde yapılan örgüt yapısı ve teknoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmışlardır.

Durumsallık kuramının değişkenleri şunlardır;
-Bağımlı Değişken:Örgüt Yapısı,Yönetim Yapısı
-Bağımsız Değişken:İç ve dış koşullar,çevre,faktörler
İÇ KOŞULLAR:-Teknoloji
-Büyüklük
-İş(rutin iş-rutin olmayan iş)
-Personelin niteliği
-Örgütün amaçları
DIŞ KOŞULLAR:-Çevre
-Çevrenin belirsizliği
-Çevrenin değişkenliği
Değişkenler bu kuramda örgütün iki yapıda olmasına yol açıyor.
Bunlar;
-Mekanik Örgüt: •Hiyerarşik
•Merkezi bir yapıda

-Organik Örgüt:•Demokratik
•Uyumu çabuk sağlayan
•Esnek yapıda

Durumsallık kuramının bir kuram olmasını sağlayan ve ayıran iki nokta vardır;
1)Gerçek hayatta olanı anlamaya yönelik çalışmalara dayanması
2)Örgütün iç ve dış unsurlarının birbirleriyle etkileşim halinde tanımlanması ve sayısal verilerle incelenmesi