#2213
Heval Aydoğan
Katılımcı

Türkiye devlet teşkilatı yasama,yürütme ve yargı olarak 3 e ayrılır. Yasama kısmını devlet üstlenir.Yargı kısmını ise bağımsız mahkemeler üstlenir.Bir diğer organ ise yürütmedir.Yürütme ikiye ayrılır,yerinden yönetim ve merkezi yönetim.Bunlarda kendi içerisinde birimlere ayrılır.Bu şema geçmişten günümüze kadar değişikliklere uğrayarak bugünkü halini almıştır.