#2218
Selin Yalçın
Katılımcı

Devletin teşkilat yapısı yasama – yürütme ve yargı dediğimiz üç temel organdan oluşur.
Yasama meclis, yürütme organı cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı organı ise bağımsız mahkemelerdir.Kamu yönetimi dediğimizde bu yürütme organıyla ilişkilidir.
Yürütme organı da yerinden yönetim ve merkezden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır.