#2237
Miray Nur Güven
Katılımcı

*Modern Dönem : Modern yönetim teorisi örgütü bütünsel bir bakış açısıyla ele alarak örgüt çevre etkileşimi üzerinde durmuştur.
İlkeleri: Klasik örgütü sadece biçimsel olarak, Neoklasikler ise doğal olarak incelemişlerdir.
Sistemi oluşturan 3 nokta: 1-Parçalar mutlaka birbiriyle ilişkili olacak 2-Parçalar mutlaka birbiriyle uyumlu olacak
3-Çalışırken bir bütün oluşturacaklar
*Sistem kavramı ve özellikleri: iç ve dış çevresi vardır, alt birimden oluşur, girdileri, çıktıları, dengesi ve denetimi vardır.
Girdi, süreç ve çıktı olarak 3 aşamada çalışır.
Açık sistemler: Bir başka sistemin alt veya üst sistemidir, iç ve dış çevreleriyle etkileşimdedir
Kpalı sistemler: Çevresiyle etkileşim ya da girdi-çıktı alışverişi olmayan sistemlerdir.
*Durumsallık Kuramı : il çalışmalar 1950’lerde başlayıp 1960’larda ilk sonuçlar getirmiştir.İlk çalışmalar ise küçük gruplardaki karar verme davranışı ve liderlik üzerine yapılan çalışmalardır.Örgütü açık bir sistem olarak ele alır.