#2239
Fadime AYDIN
Katılımcı

Merkezi yönetim başkent ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır
Başkent; bakanlıklar
Taşra; il, ilçe müdürlükleri.
Merkezi yönetim ilkesi idari ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır.