#2241
Bahar Butur
Katılımcı

Modern Kuramlar örgütler ilk defa açık bir sistemde düşünmeye başlar.
sistem yaklaşımı-somut ilkelere dayalı bir bakış açısı düşünür.
her sistem birbirinden etkilenir.Sistemler birbirini tamamlar.Durumu kavramlardan anlatır.Alt birimlerden oluşur.
SİSTEM YAKLAŞIMI BİYOLOG OLAN LUDWİNG VAN BERTALANFFY TARAFINDAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
Sistem;girdi-süreç-çıktı olarak çalışır.
Açık sistem çevre arasında enerji malzeme ve bilgi alışverişi varsa oluşur.
Açık-Kapalı sistemler;her sistem belirli bir çevrede etkileşim gösterir.
Açık sistem;Girdi alır çıktı verir.
Kapalı Sistem;Girdi-çıktı alışverişi yapmaz,çevre ile ilişki içine girmez.
Doğal Sistemlere ;güneş enerjisi
Yapay Sistemler;bilgisayar