#2242
Bahar Butur
Katılımcı

Yasama:TBMM
Yürütme:Cumhurbaşkanı,Bakanlar Kurulu
Yürütme:Bağımsız mahkemeler
Merkezi yönetim;merkez hükümet ve onun hiyerarşik yapısı içinde yer alan örgütlerin yürütülmesine denir.
Merkezi yönetim ilkesi SİYASİ ve İDARİ olarak 2’ye ayrılır.
Merkezi yönetim BAŞKENT ve TAŞRA teşkilatı olarak 2’ye ayrılır.
Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş,yükseköğretimini tamamlamış milletvekili seçilme yeterliliğine sahip TC vatandaşı ve halk tarafından seçilir.Devleti yürütmede cumhurbaşkanı sorumludur.Bakan atamaları cumhurbaşkanı tarafından yapılır.Cumhurbaşkanı kararname çıkartabilir.