#2269
semiha diker
Katılımcı

Yerel Yönetimler:bir mahalli yönetim idari; belediyeler
Siyasi Yerinden Yönetim:ülkelerde görülen bir eyalet,federal biçimidir(Amerika,Almanya,İsviçre)
Üniter devletlerde; dili kültürü aynı olan
Federal devletlerde;daha çok etnik,dil din
İDARi YERİnDEN YONETİM: hiyerarşik olarak merkezi idarenin dışında yerel seçimle başa gelir,2 başlığa ayrılır
A)fonksiyonel hizmet üzerinden yönetim: üniversite,sanayi ticaret odaları
B)coğrafi yerinden yönetim:belediyeler,köyler
YEREL YÖNETİM OLUMLU ve OLUMSUZ YONLERİ:
Yerel yönetimde yönetimin demokratik ilkelere uygunluğu,demokrasiyi uygulama noktasında daha başarılı,
Yerinde yönetim sakıncaları:hizmetin dengesiz bir şekilde dağılması,mali denetimdeki güçlükler
Hizmette yerellik
YEREL YÖNETİM ÖZELLİKLERİ: Karar organları seçimle belirlenir.il özel idareler,belediyeler, köyler,5 yılda bir seçim yapılır,idari ozenlige sahiptir,mali işlemleri Sayıştay tarafından denetlenir.