#2274
Mehtap Doğan
Katılımcı

Yerelleşme: müşterek ihtiyaçların daha iyi karşılanması hizmetlerin daha yerinden verilmesi böylece ihtiyaca daha çabuk,hızlı ve ihtiyacı daha iyi bilir şekilde hizmet verilmesini içerir.Merkezdeki bütçe yerine özel bütçesi olması,vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi,yerel demokrasinin sağlanması,demokrasiyi yerelde sağlayıp bütüne yaymak olan ve diğer bir adıyla Adem-i merkeziyetçilikdir.yerellesme ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye değişiklik gösterir.İdari yerelleşme ve siyasi yerelleşme olarak ikiye ayrılır.İdari yerelleşme de sadece yönetsel belediyeler gibi hizmetlerin sunumuyla ilgili bir yerellesmedir.Siyasi yerelleşme de eyaletler,federasyonlar gibi artık oranın yönetimini de siyasilerin seçimi orayı yöneteceklerin seçimi de yerel bir yapı haline gelmesidir.Türkiye de yerelleşme hareketi idari olarak kalmıştır.siyasi bir özerkliği(kendi politikalarını uygulamak)yoktur.Her şeyi tek bir merkezden yönetmek yerine idari anlamda birçok hizmeti yerele devretmek hem merkezin yükünü azaltacaktır hem de merkezin yerel aktörlerden daha iyi verilebilecegine yönelik inanç vardır.Siyasi yerinden yönetimde her eyaletin kendi yasaları vardır.Almanya, İsviçre,ABD örnek verilebilir.İdari yerinden yönetimde siyaset üretmezler amaçları hizmet vermektir.Türkiye de ulusal bir politika vardır.Farklı partilerin olması siyasi özerklik sunmaz.İdari yerinden yönetim fonksiyonel(hizmet) yerinden yönetim ve coğrafi(yer) yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.Hizmet yerinden yönetim: üniversiteler,barolar,sanayi ticaret odaları vb.hizmet yerinden yönetimdir.belirli alanlarda uzmanlaşmış birimlerdir.Amaclanan ise daha rasyonel,çabuk ve verimli yürütmeyi sağlamaktır.Yer yerinden yönetim:belediyeler,il özel idareleri,köyler yerel özerkliğe sahip kuruluşlardır.Merkezi yönetime bağlı değillerdir,halkın seçimleri ile başa gelirler.Kararlarda ,organlarda, bütçede özerklik söz konusudur.Yerinden yönetimin sakıncaları:1)ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi,2) partizanca uygulamalara yol açması,3)hizmetlerin dengesiz bir biçimde yürütülmesi,4) mali denetimde ki güçlüklerdir.Merkezi yönetim,yerel yönetimler üzerinde idare vesayet yetkisine sahiptir.Halkın yönetime katılabilmesi ve iradeyi denetleye bilmesi demokratik özellikleridir.Etkinlik ve verimlilik değerler ise fonksiyonel boyutudur