#2277
melisa yağcı
Katılımcı

Yerelleşme ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Günümüzde küreselleşme ulus devletlerin zayıflaması teknoloji gibi gelişmeler yerel yönetimlerin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır.
idari ve siyasi olarak ikiye ayrılır.
Siyasi yerinden yönetim-> siyasi adem-i merkeziyetçilik olarak da bilinir daha çok federal ülkelerde görülür. Almanya, İsviçre, ABD örnek gösterilebilir.
İdari yerinden yönetim-> Adem-i merkeziyetçilik de denir. Merkezi idarenin hiyerarşisi içinde yönetim fonksiyonları icra edilmiştir bazıları ise merkezi yönetim hiyerarşisi dışında yürütülür. Fonksiyonel (hizmet) yerinden yönetim ve coğrafi (yer) yönünden yönetim olarak ikiye ayrılır.
-Yerel yönetimin yararları:
Demokratik esaslara daha uygundur.
Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması
Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi
-Sakıncaları:
Her ülkede olmasa da ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılması
Partizanca uygulamalara yol açması
Hizmetlerin dengesiz biçimde yürütülmesi
Mali denetimde güçlük