#2279
Fadime AYDIN
Katılımcı

Özerklik tam bir bağımsızlık değildir.
Sürdürülebilir Kalkınma:Çevreye en az zararlı, geliştirilebilir kalkınma.Saydamlık, şeffaflık.
Yönetişim:Yönetime devlet aktörü dışında özel sektör, sosyal yardım kuruluşları, uluslararası aktörlerinde katılmasıdır.
Sosyal Belediyecilik:Soyal yardımlara önem veren, ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunan belediyelerdir.
‘Mahalli müşterek ihtiyaç’ların diğer ihtiyaçlardan nasıl ayrılacağının ölçütleri şunlardır;
-Hizmetin faydasının yayıldığı alan.
-Ekonomik ölçek.
Ölçek Ekonomisi: Üretimdeki artış oranının maliyet artış oranından daha yüksek olmasıdır.
GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİMLER
1-Belediye: Ülkemizde iki tür belediye vardır;
ilki, belediye kanununa göre kurulan ve çalışan belediyeler,
ikincisi, yalnız büyük kentlerde faaliyet gösteren Büyükşehir belediyeleridir.
Belediyenin organları
-Belediye Başkanı
-Belediye Meclisi
-Belediye Encümeni