#2280
Miray Nur Güven
Katılımcı

Yerel Yönetimler: İdari yönetim ve siyasi yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.
*Yerinden yönetim sisteminin Yararları:
-Demokratik ilkelere uygunluğu,
-Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması,
-Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi.
*Yerinden yönetimin sakıncaları:
-Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesi,
-Partizanca uygulamalara yol açması,
-Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmemesi,
-Mali denetimdeki güçlüklerdir.
*Yerel yönetimlerin özellikleri:
-Yerel yönetimler il,belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişilerdir
-yerel yöntimlerin karar organı seçimleri beş yılda bir yapılır, karar organları seçimlerle belirlenir ve mali işlemleri sayıştay tarafından denetlenir.
*Anayasada 3 tür yerel yönetim vardır il özel idaresi, belediye ve köydür.
yerel yönetimleri ortaya çıkaran sebepler fonksiyonel etkinlik ve demokrasi düşüncesidir.

  • Bu yanıt 2 yıl 11 ay önce önce Miray Nur Güven tarafından değiştirildi.