#2282
Demet Çal
Katılımcı

YEREL YÖNETİM
– Halka en yakın birimdir.
– kente, kasabaya, köye yada bölgeye ait olan ve merkezden farklı kişilerce yönetilir.
– Karar organları seçimler (karar organları dışındakiler vali, belediye başkanı atama yoluyla) belirlenir ve seçimler beş yılda bir yapılır.
– Görev ve yetkileri yönetim ilkesine uygundur.
– Amacı il , ilçe ve köyde yaşayan halka daha iyi hizmet vermek , halkın ihtiyaçlarına göre hızlı ve çabucak halletmektir.
!!! Anayasada üç tür yerel yönetim vardır. Bunlar ; il özel idaresi , belediye köy oluşturmaktır.
– Yerel Yönetim ikiye ayrılır.
1) İdare Yerinden Yönetim:
Halkın yönetime katılmasını sağlamak. İhtiyaç ve yardımlar arasında denge kurmayı sağlamak ve kamu hizmetlerinden verimliliği arttırmaktır. Yönetim ilkesiyle ortaya çıkan kuruluşlar özerk yapılıdır. Günümüzde en çok kullanılan yönetim biçimidir. İdari yerinden yönetim ikiye ayrılır;
a) Fonksiyonel (Hizmet) Yerinden Yönetim: Teknik ve profesyonel kişilerce yürütülür. üniversiteler , KİTler meslek kuruluşları düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar
b) Coğrafi (Yer) Yerinden Yönetim: Çalışma alanı bellidir ve o alada faaliyet gösterir. İL özel idaresi belediye
2) Siyasi Yerinden Yönetim: Otorite çeşitli birimlere ayrılmış o birimler tarafından yasama ve yürütme ile ilgili karar verebilir.Birimler ise il , eyalet , federe devlet , canton , land , cumhuriyet gibi isimlerle adlandırılmaktadır.
= YEREL YÖNETİMİN SAKINCA VE YARARLARI =
A) Yararları
– Demokratik ilkelere uygundur
– Kırtasiyecilik ve Bürokrasini azalması
– Hizmetlerin gereksinimlere uygun yürütülmesi
B) Sakıncaları
– Ülke bütünlüğü ve milli birliğin sarsılmasının tehlikesi
– Partizanca uygulamalara yol açması
– Hizmetlerin Yeknesak (tekdüze) şekilde yürütülmesi
– Mali denetimdeki güçlük
= YEREL YÖNETİMİN DAYANDIĞI İLKELER/ DEĞERLER
1- Demokrasi: Halkın yönetimi takip etmesi ve onu denetlemesi demektir. Özgürlük , katılım, etkinlik ve verimlilik gibi teme değerlere önem verir
2- Özerklik: Bağımsızlık , dokunamazlık demek değildir ; kendi kendine yetebilirlik , yönetimde serbestlik demektir.
3- Yeniden Paylaşım: Devlet elinde bulunduğu kaynakları insan ve kurumlar arasında dengeli paylaşmaktır.
4- Yerindelik: Halka yakınlığı ölçüt alır. Verdiği hizmetten verimliliğin çok olmasına özen gösterir.
!!! Mahalli müşterek ihtiyaçların diğer yardımlardan ayıran noktalar;
– hizmetin faydasının yayıldığı alan
– ekonomik ölçek
< HOCAM İKİ HAFTANIN ÖZETİ , KONU BİRBİRİNİN DEVAMI OLDUĞU İÇİN BİRLİKTE YAZDIM. >