#2286
melisa yağcı
Katılımcı

Özerklik
Yerel yönetimlerin kanunlarla belirlenen sınırları çerçevesinde kendi sorumlulukları altında nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı veren imkandır. Tam bir bağımsızlık değildir.
İdari ve mali olarak iki yönü vardır.
İdari özerklik-> Yerel yönetimlerin kendi işlerinin merkezi yönetim müdahalesi olmadan yönetebilmesidir.
Mali özerklik-> İdari özerkliği tamamlayan bir unsurdur. Yerel yönetimleri kendi yetkileri dahilinde serbestçe kullanabilecekleri görevleri ile orantılı gelir kaynaklarına sahip kılmaktır
Yerel yönetim birimlerinin özerklik şartı ile uyumlu olması zorunludur.
Yerindenlik:Hizmetlerin bölüşümünde Halka yakınlık ilkesini esas alır yerel yönetim tanımının en ufak birimi diyebiliriz.
Günümüzde yerel yönetim:
Belediye, il özel idareleri ve köylerden oluşur.