#2287
Sinem Görgenç
Katılımcı

YEREL YÖNETİMLER
Mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması ,hizmetlerin daha çabuk sağlanmasını destekler.
Özerk bütçeleri vardır.Yerel demokrasinin sağlanması ve vatandaşlara daha iyi hizmet verme düşüncesiyle ortaya çıkmıştır.
İdari ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılır;
-İdari Yerinden Yönetim:Belediye, hizmet sunumu
-Siyasi Yerinden Yönetim:Eyaletler,federasyonlar
İdari yerinden yönetimde mali anlamda bir özerklik söz konusudur.Fonksiyonel ve coğrafi yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır.
-Fonksiyonel Yerinden Yönetim:Üniversiteler,KİT,Ticaret odaları
-Coğrafi Yerinden Yönetim:Belediye,Köy,İl Özel İdareleri

YERİNDEN YÖNETİMİN YARARLARI
-Demokratik esaslara uygunluk
-Kırtasiye ve bürokrasinin azalması
-Hizmetlerin gereksinimlerine uygun yürütülmesi

SAKINCALARI
-Ülke bütünlüğünü ve milli birliğin sarsılma tehlikesi
-Partizanca uygulamalara yol açması
-Hizmetin dengesiz bir biçimde yürütülmesi
-Mali denetimde güçlük

Merkezi yönetimin sakıncaları yerel yönetimin yararını oluşturabilmektedir.

YEREL YÖNETİMİN DAYANDIĞI DEĞERLER
-DEMOKRASİ
-ÖZERKLİK
-YENİDEN PAYLAŞIM
-YERİNDELİK
Mahalli müşterek ihtiyaçların diğerlerinden ayrılmasındaki ölçütler;
-Hizmet faydasının yayıldığı alan
-Ekonomik ölçek

GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİMLER
*BELEDİYELER
Yerel yönetim kuruluşları arasında en önemlisidir.
İki çeşit belediye vardır;
1)Belediye kanuna göre kurulan,çalışan belediye
2)Büyükşehir belediyeleri
BELEDİYENİN ORGANLARI
-Belediye Başkanı:Belediye yönetiminin yürütme organı
-Belediye Meclisi:Belediye yönetiminin karar organı
-Belediye Encümeni:Belediyenin yürütme ve danışma organı