#2290
Selin Yalçın
Katılımcı

YEREL YÖNETİMLER

-Yerelleşme merkezi yönetimin bazı görev ve yetkileri yerel unsurlara vermesidir. İdari ve siyasi olmak üzere ayrılmıştır.Bu yerinden yönetim içinde geçerlidir.
Siyasi yerinden yönetim-Eyalet federe devlet gibi birimler…
İdari yerinden yönetim-Bütün ülkede uygulanan ve yönetim birimleri özerk olan yönetimdir.Fonksiyonel yerinden yönetim ve coğrafi yerinden yönetim gibi iki kısma ayrılıyor.
*Fonksiyonel yerinden yönetim uzmanlaşmış birimlerce hizmetin verilmesidir.Üniversiteler vb.. Birimlerin işlevleri kendi alanları ile sınırlıdır.
*Coğrafi yerinden yönetim seçmenlerle belirlenen belirli bir alandaki cağrafyayla sınırlı alandır.Belediyeler köyler ve il özel idareleri gibi.