#2292
Songül Tutal
Katılımcı

YEREL YÖNETİMLER
DEMOKRATİK BOYUTU;
Halkın yönetime katılabilmesi,idarecinin denetlenebilmesi ve temsilcileri ile kararlara etki edebilmesi yönetimin demokratik boyutunun etkisidir.
Yerel yönetimin demokrasi boyutunda KATILIM değeri çok önemlidir.
FONKSİYONEL BOYUTU;
Etkin olmalıdır. Daha az kaynak kullanma, ihtiyaçların daha hızlı tespiti ve az kaynakla çok hizmet vermek gibi değerler yönetimin fonksiyonel boyutudur.
Yerel yönetimin fonksiyonel boyutunda ETKİNLİK ve VERİMLİLİK çok önemlidir.
Etkinlik: Çözüme hemen kavuşturmaktır.
Verimlilik: Çözümü daha az kaynakla sağlamaktır.
Bunlar dışında özerklik, özgürlük, yerindenlik ve yeniden paylaşım gibi değerler de vardır.
* ÖLÇEK EKONOMİLERİ= Üretimde artış oranı maliyetlerde artış oranından daha yüksek olması durumudur.
Hizmetler ne kadar yerel?
Hizmet ve maliyet ölçütü, hizmetlerin verimliliği, faydası, ne kadar yararlı olduğu.
Mahalli müşterek ihtiyaçların merkez mi yerel mi olduğunu anlamak için 2 ölçek var:
-Hizmetin faydasının yayıldığı alan
-Ekonomik ölçüt
YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM
-Belediyeler
-İl Özel İdareleri
-Köyler
BELEDİYELER ORGANLARI
Belediye Başkanı= Yürütme organıdır. Yönetimin başıdır. En üst amir olarak idare etmek, personeli atamak, meclis ve encümene başkanlık etmek gibi görevleri vardır.
Belediye Meclisi= Belediye yönetiminin karar organıdır. Bölgenin büyüklüğüne göre 9-55 kişiliktir.
Belediye Encümeni= Belediyenin yürütme ve danışma organıdır.