#2305
Mehtap Doğan
Katılımcı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olrakbikiye ayrıldı.Bakanlığın kurulma amacı:aile bütünlüğünü korumak, güçlendirmek ve sosyal refahın arttırılması amacıyla kurulmuştur.BAKANLIĞIN GÖREVLERİ:1)sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak,uygulamak,uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek.2)çalışma hayatını düzenleyici,işçi- işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanması kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak.3)ailenin bütünlüğünü korumak,parçalanmış ailelerin korunmaya,yardıma ve bakıma muhtaç,fertleriyle çocuklarına her türlü maddi,manevi ve sosyal destek sağlamak,bu amaçla gerekli planlamaları yapmak,eğitim faaliyetlerinde bulunmak 4)engellilerin ve yaşlıların her türlü engel,ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere;belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanmasını koordine etmek,engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek,bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,engellilerin mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak 5)şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla;ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek,şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek,bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.BAKANLIĞIN MERKEZ TEŞKİLATI:Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,Özel Kalem Genel Müdürlüğü,Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,Strateji Geliştirme Başkanlığı,Hukuk Müşavirliği dır.BAKANLIKLA İLGİLİ KURULUŞLAR:Devlet personel Başkanlığı,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı,Sosyal Güvenlik Kurumudur.