#2306
dinar demir
Katılımcı

Ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması için çalışmalar yürütmek üzere; 1989 yılında 396 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu, 2004 yılında 5256 sayılı Kanunla yine Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görev ve yetkileri: “Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak

çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek.
Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.

TEŞLİLAT ŞEMASI:
T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı; Derya YANIK
Bakan Yardımcısı; İsmail ERGÜNEŞ
MİSYON: Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.

BAĞLI OLDUĞU BİRİMLER ve MÜDÜRLÜKLER:
Aile ve Toplum Hizmetleri Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği