#2309
Sinem Görgenç
Katılımcı

Sosyal hizmet yaşlı,kadın,çocuk,engelli,işsiz,madde bağımlısı gibi dezavantajlı olan bireyleri diğer bireyler gibi avantajlı bir seviyeye gelmesini amaçlar.Bireyin tüm zorluklara rağmen diğer bireyler gibi toplumda yaşamını devam ettirmesini,kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlamasını amaçlayan sosyal hizmet uzmanları yetiştirir.

Ailenin bütünlüğünün korunması,güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması gibi çalışmaların yürütülmesi için 2011’de aile işleri ve sosyal hizmetlerden sorumlu “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” kuruldu.Aile ve sosyal araştırma genel müdürlüğü,kadın statüsü genel müdürlüğü,sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu,sosyal yardımlaşma ve dayanışma genel müdürlüğü ,özürlüler idaresi başkanlığı 2011 yılında “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşmiştir.10 temmuz 2018’de kararnamelerde değişiklik yapılmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı birleşerek “Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” adını almıştır.Yakın zamanda verilen kararla bu iki bakanlık 21 nisan 2021’de ayrılmıştır.

Bakanlığın görevleri :
Sosyal hizmetler ve yardımlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak Engelliler ve yaşlıları topluma kazandırma ve bu gruplara yönelik sosyal yardım faaliyetleri yürütmek,

Şehit ve gazilerimizin yakınlarının mağduriyet ve mahrumiyetinin korunması ve sosyal hizmet yardım faaliyetlerini yürütmek

Sosyal yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan kesime yönelik yardım faaliyetleri yürütmek

Korunmaya,bakıma ve yardıma muhtaç çocuk,kadın,engelli ve yaşlıların tespiti,bunların korunması ,bakımı,yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek

Aile bütünlüğünü korumak ,korunmaya bakıma muhtaç aile fertlerine maddi,manevi sosyal destek sağlamak

Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek

Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.

Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak

İşçi-işveren ilişkisinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak gibi görevleri vardır.

Hizmet Standartları:
• Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
•Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
•Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hizmet Standartları
•Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
•Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
•Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
•Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
•Personel Dairesi Başkanlığı Hizmet Standartları
•Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hizmet Standartları
•Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
•Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları
•Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Standartları

Teşkilat Şeması
Derya Yanık(Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı)
İsmail Ergüneş(Bakan Yardımcısı)